Genomförda EiB-projekt


Kongress om jorden i balans 2018

Den första kongressen Earth in Balance ägde rum i Markdorf på Yoga- och Siddha Center Zeitwandel. Omkring 40 personer samlades under två dagar i det lilla centret för att dela med sig av sina visioner för den nya världen. Olika talare höll föreläsningar om permakultur, nollavfall, djurskydd, skola, integrerat hälsosystem, liv och död samt mänsklig och potentiell utveckling. Kongressen gav upphov till skolinitiativet ANANDA.


ANANDA School Initiative - Sedan oktober 2018

Före kongressen i oktober 2018 fördes Katrins och Stephanies vägar samman på ett kraftfullt sätt. De kände att det var deras uppgift att tillsammans inleda projektet. På kongressen ledde de båda tillsammans en workshop där grundarteamet samlades. Ett verkligt arbete från hjärta till hjärta var resultatet. Under de första månaderna träffades gruppen en gång i månaden under en hel dag på helgen för att arbeta med det nya konceptet. Hela tiden kände de att projektet bars och hölls samman som om det var en högre kraft. Skolan är på väg att öppnas. 


Den första festivalen Så vill vi leva - Festival 2019

I samarbete med Yogafestival Bodensee och föreningen Wir und Jetzt e.V. har Stephanie, Raphaela, Benjamin och Jochen på initiativ av Benjamin initierat och byggt upp den första So wollen wir Leben-festivalen 2019. Trots stora organisatoriska utmaningar lyckades de till slut förverkliga festivalen. Under fem dagar upplevde de i gemenskap vad det innebär att leva i den nya tidens energi. 


Barnbyar för den nya världen 2020

När det beslutades att Earth in Balance skulle upplösas som föreningsstruktur fick Stephanie intuitivt ett budskap om att hon skulle behålla visionen om Earth in Balance. Hon grundade föreningen In Harmony With Nature e.V., som i första hand ägnar sig åt energiskt helande av jorden och åt att sprida Rishis och Siddhas välsignelser och visdom. Därför ville hon behålla Earth in Balance som en inspirationsplattform tills vidare. När Nadine och Stephanie träffades i november 2020 var vägen framåt plötsligt uppenbar. När de träffades igen för första gången på tre år visste båda att deras vägar skulle sammanfalla och att deras tidigare arbeten skulle bli ett. Earth in Balance ställer sig nu till förfogande för deras gemensamma arbete. Nadine är grundare av föreningen "Children of the Sun - Casa del Corazón". Deras första gemensamma projekt är bland annat att bygga en barnby i Peru.