Om oss


Stephanie & Nadine
Stephanie & Nadine

2016 fick Stephanie intuitivt visionen om Earth in Balance från den andliga världen. Inom några dagar skrev hon ner det. Från Erde in Balance uppstod 2017 en förening som huvudsakligen arbetade i den tyska regionen. Föreningsstrukturen upplöstes 2020. Ett skolinitiativ uppstod då, som grundades genom EiB:s första kongress och som Stephanie hade förmånen att vara medinitiativtagare till. Initiativet utvecklade ett skolkoncept (ANANDA) för barn i den nya åldern och håller för närvarande på att öppna den första skolan i södra Tyskland.

 

I november 2019 skickades Stephanie på en tre månader lång resa genom Europa av sin andliga vägledning. Under denna tid reste hon till 13 länder i Europa för att göra helande arbete för Europa på olika platser i varje land. Under denna resa kom Maria, Guds moder, in i hennes liv på ett djupt berörande sätt. Hon skrev en bok om denna resa. Sedan denna resa har hon då och då fått Marias andliga vägledning.

 

När det beslutades att föreningsstrukturen skulle upplösas kände Stephanie att hon borde bevara visionen om Earth in Balance för kollektivet, för att ytterligare inspirera människor att hjälpa till att bygga den nya världen. Hon grundade föreningen In Harmony With Nature e.V., som i första hand ägnar sig åt energiskt helande av jorden och åt att sprida Rishis och Siddhas visdom och kunskap. Därför ville hon behålla Earth in Balance som en inspirationsplattform för tillfället. Det ledde till idén att ändra EiB:s ursprungliga format och låta EiB bli en världsomspännande inspirations- och nätverksplattform för kollektiva och världsomvälvande projekt samt att erbjuda utbildning och fortbildning för den nya tiden. 

 

I november 2020 sammanföll Stephanies och Nadines vägar. Deras första möte skedde tre år tidigare vid en fredsceremoni i Soul Temple (Atma Mandir) i Bremen. Början på deras underbara gemensamma och kraftfulla resa inleddes dock av den andliga världen tre år senare. Vid deras återförening i november 2020 avslöjades deras gemensamma hjärtförbindelse och deras djupa gemensamma förbindelse med Maria. Nadine blir också upprepade gånger guidad till Marianiska platser i hemlandet och utomlands och känner hennes kärleksfulla vägledning.  

 

När de träffades och båda delade sina visioner i hjärtat, kände de båda alla de underbara gemensamma dragen och samtidigt den djupa vetskapen om att göra båda vägarna till EN gemensam. 

 

Runt detta möte uppenbarade sig magiska händelser som gjorde det klart för dem båda att de hade kommit samman i Marias namn för att arbeta och tjäna tillsammans för att bygga den nya världen samt för barnen och deras framtid på denna jord. 

 

Earth in Balance blev därför ett gemensamt initiativ av:

In Harmony With Nature e.V. & Children of the Sun - Casa del Corazón e.V.