Nätverk - Samarbetspartner


Earth in Balances nätverk och samarbetspartners kan vara ideella organisationer eller ideellt arbetande personer som osjälviskt ställer sig i helhets tjänst och som är engagerade i att läka och förbättra situationen på jorden och välfärden för människor, djur och natur. För oss innebär detta att dessa organisationer eller personer skapar förutsättningar och arbetar för att få människor att återgå till harmoni med sig själva och naturen. Självständigt innebär för oss att tjänsten för det stora och hela är den primära avsikten. Vi ber om förståelse för att en förteckning som samarbetspartner endast kan upprättas om det tidigare har funnits ett närmare samarbete och samverkan. Därför kan vi med en god känsla säga att vi känner våra samarbetspartners och att vi tillsammans tittar åt samma håll.


Nationell


Internationellt