Integritetspolicy


Den ansvariga parten enligt dataskyddslagarna är:

 

Stephanie Bunk

Marktstr. 11

88677 Markdorf

Telefon: 0151-63159303

 

Uppgiftsskydd

Nedan vill vi informera dig om vår sekretesspolicy. Här hittar du information om insamling och användning av personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi följer de dataskyddslagar som gäller i Tyskland. Du kan när som helst hämta denna deklaration på vår webbplats. 

Vi påpekar uttryckligen att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) är föremål för säkerhetsbrister och inte kan skyddas helt och hållet mot åtkomst av tredje part. 

Användning av kontaktuppgifterna i vårt impressum för kommersiell reklam är uttryckligen inte önskvärd, såvida vi inte har gett vårt skriftliga samtycke i förväg eller om det redan finns en affärsrelation. Leverantören och alla personer som nämns på denna webbplats motsätter sig härmed all kommersiell användning och utlämnande av deras uppgifter. 

 

Personuppgifter

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in på våra sidor sker detta så långt det är möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Om ett avtalsförhållande ska upprättas mellan dig och oss, eller om dess innehåll ska utvecklas eller ändras, eller om du skickar en förfrågan till oss, samlar vi in och använder personuppgifter från dig i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål (inventeringsuppgifter). Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att du ska kunna använda webbplatsen (användningsuppgifter). Alla personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för det angivna syftet (behandling av din förfrågan eller hantering av ett avtal). I detta sammanhang beaktas de lagringstider som föreskrivs i skatte- och handelslagstiftningen. På order av de behöriga myndigheterna kan vi i enskilda fall tillhandahålla information om dessa uppgifter (inventeringsuppgifter), i den mån det är nödvändigt för att väcka åtal, för att avvärja fara, för att fullgöra författningsskyddsmyndigheternas eller den militära kontraspionagetjänstens lagstadgade uppgifter eller för att upprätthålla immateriella rättigheter.

 

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen använder vi toppmoderna krypteringsförfaranden (t.ex. SSL) via HTTPS.

 

Insamling av allmän information

När du besöker vår webbplats samlas information av allmän karaktär in automatiskt. Denna information (serverloggfiler) omfattar typen av webbläsare, det operativsystem som används, domännamnet på din internetleverantör och liknande. Detta är uteslutande information som inte gör det möjligt att dra några slutsatser om din person. Denna information är tekniskt nödvändig för att korrekt leverera innehållet på de webbsidor som du har begärt och är obligatorisk när du använder Internet. Anonym information av detta slag utvärderas statistiskt av oss i syfte att optimera vår Internet-närvaro och den bakomliggande tekniken.

 

Registrering på vår webbplats

När du registrerar dig för att använda våra personliga tjänster samlas vissa personuppgifter in, t.ex. namn, adress, kontakt- och kommunikationsuppgifter som telefonnummer och e-postadress. Om du är registrerad hos oss kan du få tillgång till innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Registrerade användare har också möjlighet att när som helst ändra eller radera de uppgifter som lämnats vid registreringen. Naturligtvis ger vi dig också när som helst information om de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Vi korrigerar eller raderar också gärna dessa uppgifter på din begäran, förutsatt att det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna. Om du vill kontakta oss i detta sammanhang kan du använda de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna dataskyddsförklaring.

 

Kommentarfunktion

När användare lämnar kommentarer på bloggen lagras förutom denna information även tidpunkten för när kommentarerna skapades och det användarnamn som besökaren tidigare valt. Detta är för vår säkerhet, eftersom vi kan åtalas för olagligt innehåll på vår webbplats, även om det skapats av användare.

 

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer de uppgifter du lämnar att användas uteslutande för detta ändamål. Prenumeranter kan också informeras via e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (t.ex. ändringar i nyhetsbrevstjänsten eller tekniska omständigheter).

För att registreringen ska bli effektiv behöver vi en giltig e-postadress. För att kontrollera att en registrering verkligen görs av ägaren till en e-postadress använder vi förfarandet "double-opt-in". För detta ändamål loggar vi beställningen av nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemeddelande och mottagandet av det begärda svaret. Inga ytterligare uppgifter samlas in. Uppgifterna används endast för att skicka nyhetsbrevet och lämnas inte vidare till tredje part.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras och används för att skicka ut nyhetsbrev. Du hittar en länk till detta i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avsluta din prenumeration direkt på denna webbplats eller informera oss om din önskan att göra det genom att använda kontaktalternativet i slutet av detta meddelande om dataskydd.

 

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär lagras de uppgifter du lämnar för att behandla din begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

 

Radering eller blockering av uppgifter

Vi följer principerna om att undvika data och spara data. Vi lagrar därför dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges här eller enligt de olika lagringstider som föreskrivs i lagen. När respektive syfte har upphört att existera eller när dessa perioder har löpt ut blockeras eller raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

 

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (nedan kallad Google). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbsidor kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: Tillägg till webbläsaren för att inaktivera Google Analytics.

Utöver eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra att Google Analytics spårar våra sidor genom att klicka på den här länken . Detta kommer att installera en opt-out-cookie på din enhet. Detta kommer att förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter för den här webbplatsen och den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien är installerad i din webbläsare.

 

Inbäddade YouTube-videor

På vissa av våra webbplatser bäddar vi in YouTube-videor. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-pluginet upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för Youtube vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt Youtubekonto kan Youtube tilldela ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Youtube-konto i förväg.

Om en Youtube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarens beteende.

Om du har inaktiverat lagring av cookies för Googles annonsprogram behöver du inte förvänta dig sådana cookies när du tittar på Youtube-videor. Youtube lagrar dock även icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagring av cookies i din webbläsare.

Ytterligare information om dataskydd hos "Youtube" finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på följande adress: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 

Sociala insticksprogram

På våra webbplatser används sociala plugins från de leverantörer som anges nedan. Du kan känna igen plugins genom att de är märkta med motsvarande logotyp.

Information, som kan innehålla personuppgifter, kan skickas till tjänsteleverantören via dessa plugins och kan användas av tjänsteleverantören. Vi förhindrar omedveten och oavsiktlig insamling och överföring av uppgifter till tjänsteleverantören med hjälp av en 2-klickslösning. För att aktivera en önskad social plugin måste den först aktiveras genom att klicka på motsvarande knapp. Endast denna aktivering av insticksprogrammet utlöser också insamling av information och överföring av den till tjänsteleverantören. Vi samlar inte själva in några personuppgifter med hjälp av de sociala plugins eller om deras användning.

Vi har inget inflytande över vilka uppgifter en aktiverad plugin samlar in och hur de används av leverantören. För närvarande måste man utgå från att en direkt anslutning till leverantörens tjänster upprättas och att åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information samlas in och används. Det finns också en möjlighet att tjänsteleverantörerna försöker spara cookies på den dator som används. Se dataskyddsinformationen för respektive tjänsteleverantör för att ta reda på vilka specifika uppgifter som samlas in och hur de används. Observera: Om du samtidigt är inloggad på Facebook kan Facebook identifiera dig som besökare på en viss sida.

Vi har integrerat följande företags knappar för sociala medier på vår webbplats:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Whatsapp

 

Din rätt till tillgång, rättelse, blockering, radering och invändning

Du har rätt att när som helst få information om dina personuppgifter som vi har lagrat. Du har också rätt att få dina personuppgifter rättade, blockerade eller, förutom obligatorisk lagring av uppgifter för affärsverksamhet, raderade. Kontakta vårt dataskyddsombud för detta ändamål. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

För att en spärrning av uppgifter alltid ska kunna beaktas måste dessa uppgifter förvaras i en spärrfil för kontrolländamål. Du kan också begära att uppgifterna raderas, om det inte finns en lagstadgad arkiveringsskyldighet. Om det finns en sådan skyldighet kommer vi att blockera dina uppgifter på begäran.

Du kan göra ändringar eller återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta med verkan för framtiden.

 

Ändring av våra dataskyddsbestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration från tid till annan så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. vid införande av nya tjänster. Den nya dataskyddsförklaringen gäller då vid ditt nästa besök.

 

Rätt till information

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt och utan dröjsmål fråga om de uppgifter som vi har samlat in om dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter med verkan för framtiden. Om du vill ha information kan du kontakta leverantören med hjälp av kontaktuppgifterna i avtrycket. Om du har några frågor om dataskydd kan du skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta vårt dataskyddsombud direkt: Stephanie Bunk

 

Dataskyddsdeklarationen skapades med activeMind AG:s dataskyddsdeklarationsgenerator.

 

Information om databehandling i samband med Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om den personuppgiftsansvarige på den här webbplatsen är belägen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, utförs behandlingen av Google Analytics-data av Google LLC. Google LLC och Google Ireland Limited kallas nedan för "Google".

 

Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om webbplatsbesökarens användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där.

 

Google Analytics används uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()" på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer anonymisering av IP-adressen genom förkortning och utesluter en direkt personlig referens. Genom förlängningen förkortas IP-adressen i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av motsvarande webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.

 

På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda den information som erhålls för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning (artikel 6.1 f i DSGVO). Det legitima intresset för databehandlingen ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas tillräckligt genom pseudonymiseringen.

 

Google LLC. erbjuder en garanti baserad på standardavtalsklausuler för att upprätthålla en adekvat nivå av dataskydd. De uppgifter som skickas och är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 50 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.

 

Google Analytics kan förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter genom att webbplatsbesökaren justerar cookie-inställningarna för denna webbplats. Insamlingen och lagringen av IP-adressen och de uppgifter som genereras av cookies kan också när som helst återkallas med verkan för framtiden. Motsvarande plugin för webbläsaren kan laddas ner och installeras på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Webbplatsbesökaren kan förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter på denna webbplats genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att sättas, vilket kommer att förhindra framtida insamling av uppgifter när du besöker denna webbplats.

 

Ytterligare information om Googles användning av uppgifter, inställningar och alternativ för avstängning finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) och i inställningarna för visning av annonser från Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

För att skydda dina förfrågningar via internetformuläret använder vi tjänsten reCAPTCHA från företaget Google LLC (Google). Frågan tjänar till att skilja mellan om inmatningen är gjord av en människa eller om den är missbrukad av en automatiserad maskinell behandling. I förfrågan ingår att skicka IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google. För detta ändamål överförs dina uppgifter till Google och används vidare där. Din IP-adress förkortas dock i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder denna tjänst. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av reCaptcha kommer inte att slås samman med andra uppgifter som Google har. De avvikande dataskyddsbestämmelserna för Google-företaget gäller för dessa uppgifter. Mer information om Googles dataskyddspolicy finns på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=de.