Starta din Earth in Balance-grupp!


Vi letar efter dig!

 

Vi söker människor i städer och orter över hela världen som vill växa bortom sig själva och som har modet, kärleken och initiativet att säga "adjö" till de gamla strukturerna och bygga en hälsosam, fredlig och glad värld i balans tillsammans. Vi har åtagit oss att skapa regionala grupper över hela världen, både nationellt och internationellt, där människor samlas i kärlek, gemenskap och glädje och arbetar tillsammans på ett kreativt och självbestämt sätt för en positiv förändring på jorden. 

 

Starta din egen Earth in Balance-grupp!

 

Som Earth in Balance-gruppinitiativtagare öppnar du ett utrymme där människor samlas i regelbundna möten och växer till ett team. Som grupp tar ni initiativ till regionala projekt som berör EiB:s ämnen, i enlighet med era hjärtan och beroende på deltagarnas intresseområden och kreativa idéer. Men du har också möjlighet att utveckla egna och nya idéer som kan inspirera EiB. Dessutom kan du utnyttja möjligheten, om det tjänar dina projekt, att ansluta dig till och samarbeta med redan existerande regionala positiva krafter för att stärka din Wir(k)kraft. 

 

Din grupp kommer att arbeta kreativt och till stor del självorganiserat. Donationer till regionala projekt genereras till stor del av grupperna själva för sina ändamål. In Harmony with Nature e.V. kan dock ge stöd genom en donationspott. Detta kommer att byggas upp gradvis. Om du vill stödja finansieringen eller delfinansieringen av ett projekt, skicka oss en projektansökan som vi kommer att behandla så snart som möjligt.

 

En gång om året anordnar vi en Earth in Balance-kongress och en Earth in Balance-festival, där nationella och internationella grupper kan träffas och nätverka. 

 

Kan vi väcka din entusiasm och vill du själv bli grundare av en Earth in Balance-grupp? Då ska du vända dig till oss. Presentera dig själv i ett kreativt brev: skriv om dig själv, din motivation, dina visioner och avsikter och skicka din ansökan via e-post till: erde-in-balance@posteo.de.

 

När vi har tagit emot din ansökan kommer vi först att bjuda in dig till en personlig intervju. Under den här intervjun lär vi känna varandra och får svar på dina öppna frågor. I nästa steg kommer du att bjudas in till vår fyra timmar långa introduktionsworkshop, där vi presenterar oss själva, lär känna varandra bättre och delar med oss av viktig kunskap så att du framgångsrikt kan starta din egen Earth-in-Balance-grupp. Efteråt kommer vi att ha ett nytt samtal där vi reflekterar över varandra och diskuterar om vi kan tänka oss att arbeta tillsammans.  

 

När du har slutfört detta samtal och godkänt det kommer du att få ett certifikat från oss som ger dig rätt att arbeta i Earth in Balance:s namn. I och med att du accepterar blir du automatiskt stödmedlem som gruppledare för Erde in Balance.