Stödjande medlemskap


Känner du en stor samhörighet med vårt arbete och vill stödja oss ekonomiskt? Då är sponsringsmedlemskapet precis det rätta för dig. Beroende på vilka projekt du är entusiastisk över kan du bli stödmedlem i In Harmony with Nature e.V. eller Kinder der Sonne - Casa del Corazón e.V. eller båda. 

 

Med ett stödmedlemskap stöder du oss uteslutande ekonomiskt.

Genom det stödjande medlemskapet:

  • Du är inbjuden till den årliga bolagsstämman för In Harmony with Nature e.V. eller Children of the Sun - Casa del Corazón e.V.. Du har inte rösträtt, men du har möjlighet att bidra och inspirera med idéer och förslag.
  • får du 25 % rabatt på alla evenemang.
  • får du vår månatliga LichtNews och informeras om föreningens aktuella verksamhet

Medlemsavgifter

In Harmony With Nature e.V. &

Earth in Balance  

  • 111 euro per år, rabatt 65 euro 
  • eller månatliga avbetalningar á 10,00 euro, reducerat 6,00 euro.

Children of the Sun -

Casa del Corazón e.V.

  • Engångsavgift på 36 euro.
  • plus en månatlig medlemsavgift på minst 9,00 euro. 
  • Högre avgifter kan frivilligt betalas ut i steg om 9, t.ex. 18 euro, 27 euro, 36 euro osv. 

Ladda ner medlemskapsansökan, fyll i den och skicka den till:

erde-in-balance@posteo.de.

Om du har några frågor kan du kontakta oss via kontaktformuläret!