Sponsring


Med en sponsring förbinder du dig att betala ett månatligt belopp under en begränsad eller obegränsad tidsperiod, särskilt för att främja ett projekt. Regelbundna donationer hjälper oss att finansiera projekt på ett enklare och mer permanent sätt. Här kan du ta reda på vilka projekt du kan stödja och främja genom sponsring:

ANANDA - En plats för lärande och möten


ANANDA är inte en skola i klassisk mening, utan en plats för glädje, hjärtbaserat lärande och ett medvetet möte med sig själv, andra människor, samhället och naturen. På ANANDA får barnen möjlighet att utveckla sin naturliga, medfödda lust att lära och upptäcka i harmoni med sin egen inlärningsrytm på ett självutformande och medvetet sätt.

 

Vårt initiativ till skolgrundläggning vid Bodensjön, som kom till stånd under den första kongressen Earth in Balance 2018, är i ett långt framskridet byggnadsstadium.

 

Vi räknar med att starta i september 2021 med 48 barn (alla tillgängliga platser för läsåret 2021/2022 har redan tilldelats). Varje år kommer platserna att utökas med 12 barn, så att 120 barn kommer att kunna gå på ANANDA. Att bygga upp en sådan plats för lärande och styrka är förenat med många kostnader. Under de första tre åren måste vi sköta skolan utan statligt stöd. För att vårt projekt ska bli framgångsrikt på lång sikt behöver vi din hjälp och ditt stöd! Vi söker sponsorer som stöder oss med mindre eller större månadsbelopp. Månadsbeloppet och sponsringens längd är upp till dig! Mer information finns på följande webbplats: www.freie-schule-ananda.de

Sponsring för byggandet av ett tempel i Indien, Tamil Nadu


Detta tempel byggs i Vellor, Tamil Nadu, södra Indien. Det är ett universellt projekt som tjänar det energiska skyddet och balansen mellan mänskligheten och jorden. Templet kommer att spela en viktig roll i samband med den kommande tidsåldern. Med en månatlig sponsring stöder du byggandet av detta tempel och blir en del av ett unikt projekt. För mer information, besök: www.harmony-with-nature.com.

Sponsring av barn i Calca, inkafolkets heliga dal i Peru


 

Med din sponsring bidrar du till att ett barn i Calca, inkaernas heliga dal i Peru, kan gå i skolan och få en efterföljande utbildning. Den ser också till att barnet och dess familj får kläder och tillräckligt med mat. Genom regelbundna revisioner och betalningar som vi själva gör ser vi till att medlen används för det avsedda ändamålet.