Aktivt medlemskap


Genom aktivt medlemskap i föreningarna Children of the Sun - Casa del Corazón e.V. och/eller In Harmony With Nature e.V. stöder du aktivt respektive förenings mål i enlighet med dina förmågor, din kunskap och din energi för projekt och angelägenheter.

 

Om du vill delta aktivt med oss, föregår ett sex månaders provmedlemskap som aktiv medlem det aktiva (ordinarie) medlemskapet för Earth in Balance-området, under vilket vi har möjlighet att lära känna varandra och ta reda på om vi passar ihop. Under den här tiden kommer du att delta aktivt. Efter denna tid kommer vi att träffas för en diskussion och tillsammans besluta om du ska bli en aktiv medlem. 

Vi tilldelar aktivt medlemskap till personer som har utmärkt sig genom förtjänster och ett harmoniskt samarbete. Om du är en aktiv medlem ser vi tillsammans efter dina förmågor, önskemål och vilka uppgifter du kan ta över.

 

Som aktiv medlem:

  • du deltar i den årliga bolagsstämman för Children of the Sun - Casa del Corazón e.V. och/eller In Harmony With Nature e.V. och har rätt att rösta. På så sätt kan du aktivt delta i utformningen av respektive förenings evenemang.
  • får du 50 % rabatt på alla evenemang.
  • får du LichtNews en gång i månaden och får information om vår aktuella verksamhet.

Medlemsavgifter

In Harmony With Nature e.V. &

Earth in Balance  

  • Den årliga medlemsavgiften för aktiva medlemmar är: 30 euro/år.

Children of the Sun - 

Casa del Corazón

  • Inträdesavgift 36 euro
  • Minsta månadsavgift för medlemskap 9,00 euro.
  • Högre belopp är välkomna i steg om 9, t.ex. 18,00 euro, 27,00 euro, 36,00 euro osv. 

Ladda ner medlemskapsansökan, fyll i den och skicka den till:

erde-in-balance@posteo.de.

Om du har några frågor kan du kontakta oss via kontaktformuläret!