9- Gospodarka


Dla wielu osób jest teraz jasne, że nasze myślenie o gospodarce musi się zmienić. Ponieważ to, co praktykowaliśmy jako model gospodarczy w ostatnich dziesięcioleciach, czyli wyżej, szybciej i dalej, doprowadziło do tego, że ziemia i ludzie byli masowo eksploatowani i ponieśli większe szkody. Ludzie z całego świata, zwłaszcza z biedniejszych regionów świata, są często zmuszani przez swoją sytuację życiową do sprzedawania swojej energii życiowej, czasu życia i zdrowia tylko po to, by móc zapewnić sobie byt. Przyszłość gospodarki musi być oparta na sercu, na sprawiedliwości, wolności, rozwoju potencjału i dobrowolności oraz gwarantować każdemu człowiekowi, że może żyć w harmonii z samym sobą i z naturą i w ten sposób zarabiać na życie, bez względu na to, z jakich krajów tej ziemi pochodzi dana osoba. 


Ekonomia dobra wspólnego- #91

Ekonomia dobra wspólnego oparta jest na podstawowych zasadach etycznych działalności gospodarczej. Celem ekonomii dobra wspólnego nie jest konkurencja i osiąganie jak największych zysków finansowych, ale współpraca i tworzenie jak największego dobra wspólnego. W gospodarce opartej na wspólnym dobru na pierwszy plan wysuwa się myślenie demokratyczne. Jeśli jesteś zainteresowany zagłębieniem się w ten temat i wprowadzeniem tych podstawowych idei w świat, to zaangażuj się w projekty, które umożliwiają zmiany w tej dziedzinie.

Zamieniać się zamiast kupować- #92

Żyjemy w społeczeństwie wyrzucania, w którym wiele zasobów jest wykorzystywanych w sposób marnotrawny. Dzięki barterowi możemy pozbyć się rzeczy, które nie są nam już potrzebne, a z drugiej strony stają się one własnością ludzi, którzy mogą je wykorzystać i cieszyć się nimi. Wymiana barterowa oszczędza pieniądze i zasoby. Jeśli czujesz rezonans z tym tematem, to zorganizuj lub zainicjuj wymianę barterową, gdzie ludzie mogą się spotkać w miły sposób i jednocześnie wymienić.