7- Rozwój ludzi i potencjału


Wiele ludzie no żyją w harmonii z ich energią, ich potencjałami i talentami. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że żyjemy w społeczeństwie, które patrzy na ludzi w sposób deficytowy i widzi ich raczej z ich wadami niż z ich pozytywną całością. Dotyczy to wszystkich struktur organizacyjnych, zarówno szkół, uniwersytetów, jak i przedsiębiorstw. W rezultacie ludzie muszą zakładać pewnego rodzaju maskę i tłumić w sobie całość, która czyni ich tym, kim są. Jednak to właśnie przeżyte potencjały ludzi sprawiają, że życie i świat są niezwykle barwne, kolorowe, kochane i warte przeżycia. Zaangażuj się w projekty, które wydobywają z ludzi ich potencjał i pomagają im nim żyć. 


Dragon Dreaming- #71

Aborygeni wychodzą z założenia, że życie może stać się żywe tylko wtedy, gdy mamy marzenia i je realizujemy. Ich realizacja powinna być w harmonii z ekologią i własną kreatywnością oraz służyć dobru wszystkich. Metoda Dragon Dreaming została opracowana przez Australijczyka Johna Crofta. Opiera się ona na tej wiedzy i mądrości Aborygenów. W międzyczasie metoda ta rozpowszechniła się na całym świecie i jest wykorzystywana w wielu projektach zmian społecznych i ekologicznych. Naucz się poznawać i stosować tę metodę i pomóż ją rozpowszechniać w świecie. 

Organizacje ewolucyjne- #72

Wiele organizacji, dzięki którym jesteśmy kształtowani od dzieciństwa, nie dostrzega i nie wspiera człowieka w jego pełni. W związku z tym musi powstrzymywać dużą część siebie i zakładać maski. To sprawia, że wiele osób jest głęboko niezadowolonych i nieszczęśliwych, a czasem prowadzi do sytuacji, że według badań naukowych 85% wszystkich pracowników nie jest zbyt emocjonalnie związanych ze swoją pracą i już zrezygnowało. Pokazuje to, że sposób funkcjonowania wielu organizacji nie dotyka dziś ludzi w ich oryginalności i nie służy ich dobru i radości życia. Pracuj nad budowaniem uduchowionych form organizacji.  


Uzdrawianie kobiecej energii- #73

Nasze społeczeństwo przez wiele lat było zdominowane przez cechy męskie: Analiza, Działanie, Umysł, Intelekt. Kobiece cechy, takie jak współczucie, emocje, bycie, mistycyzm, były straszone i tłumione przez patriarchaty społeczne. Ale dla uzdrowienia Ziemi potrzebna jest zdrowa, zintegrowana równowaga obu tych cech. Kobiety, które przez lata dostosowywały się i konkurowały z wartościami mężczyzn, są wezwane do powrotu do swojej pierwotnej kobiecości. Mężczyźni są powołani do harmonijnego zintegrowania swoich kobiecych części. Zaangażujcie się, np. w formie wykładów lub seminariów, w budowanie świadomości w tym zakresie, aby święta równowaga męskiej i żeńskiej energii została wzmocniona w każdym z nas. W ten sposób przyczyniacie się do uzdrowienia Ziemi. 

Ewolucja człowieka- #74

Pomagać ludziom wzrastać w ich najwyższym potencjale i być towarzyszem życia w szczęściu, mądrości, obfitości, osobistej odpowiedzialności, wolności i miłości. Oferuj ludziom holistyczne przestrzenie doświadczeń, w których mogą rozwijać i poszerzać swoją osobowość oraz dochodzić do harmonii z samym sobą i ze stworzeniem. 


Sztuka duszy- #75

Sztuka, która pochodzi z duszy, dotyka serca i duszy ludzi. Przynosi energetyczne światło, pozytywność i radość. Jesteś artystą i chcesz wspierać innych ludzi na drodze do własnej kreatywności poprzez malarstwo i/lub muzykę? Następnie organizuje warsztaty, seminaria, wydarzenia, które pomagają innym odkryć ekspresję ich duszy lub pokazać i zaprezentować siebie i swoje prace. 

Komunikacja duszy- #76

Kiedy przekraczamy poziom umysłowy, odzyskujemy kontakt z naszą duszą, naszą prawdziwą naturą, która jest połączona z całym życiem i jest JEDNA. Jest to miłość, wewnętrzny spokój, radość i harmonia. Ta sama JEDNA dusza jest nieodłączna w każdej istocie, czy to drzewie, roślinie, zwierzęciu czy istocie na innych płaszczyznach istnienia. Jeśli uda nam się wejść w stan świadomości ciszy, mamy możliwość ponownego nawiązania kontaktu z wszystkimi istotami wszechświata, wymiany i uczenia się od siebie nawzajem. W nowej erze ten rodzaj komunikacji będzie znów naturalny. Jeśli masz umiejętności w tej dziedzinie, podziel się swoją wiedzą, na przykład poprzez seminaria, warsztaty, itp.