6- Regeneracja ziemi


 

 

 

Ludzie pozostawili po sobie prawdziwy bałagan w wielu miejscach na ziemi. Oceany, rzeki, lasy są beztrosko zaśmiecane. Nadszedł czas, aby posprzątać i uczynić Ziemię miejscem, w którym warto żyć i kochać na nowo dla wszystkich.


Oczyścić wody- #61

W chwili obecnej, każdego roku do oceanów trafia 10 milionów ton śmieci. Szczególnym zagrożeniem dla ludzi i życia morskiego jest rozkładający się plastik. To wszystko musi się skończyć. Ponieważ szkodzi zwierzętom i ludziom. Jesteśmy wezwani do naprawienia szkód, które wyrządziliśmy my, ludzie. Inicjowanie projektów, które gromadzą ludzi i specjalizują się w oczyszczaniu plaż i brzegów rzek. 

Projekty ponownego zalesiania- #62

Istnieją imponujące doświadczenia ludzi pokazujące, że wyschnięte i wyjałowione ziemie mogą się zregenerować i odzyskać swój naturalny charakter. Mogą się one odbudować w taki sposób, że np. nastąpią pozytywne zmiany klimatyczne i ziemia znów stanie się żyzna. Inicjuj projekty, w których pracujesz nad uzdrowieniem i renaturyzacją wyschniętych i wyjałowionych terenów oraz przywróceniem im pierwotnej równowagi. 


Sprzątamy miasta- #63

Miasta są również zaśmiecane przez nieostrożnych ludzi. Zorganizuj jedną lub kilka grup, które specjalizują się na przykład w oczyszczaniu poszczególnych obszarów miejskich i zachęcaj do rozwoju w zakresie promowania w mieście świadomego podejścia do przyrody. 

Sprzątamy lasy- #64

W wielu lasach na całym świecie ludzie beztrosko wyrzucają swoje śmieci do przyrody. Zorganizuj grupy, które będą regularnie sprzątać pobliskie lasy. 


Miasta przyjazne naturze- #65

Natura jest naturalnym uzdrowicielem człowieka. Każdy zna to harmonizujące uczucie, które pojawia się po spędzeniu czasu na łonie natury. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat około 2/3 ludzkości będzie mieszkać w dużych miastach. Z tych powodów coraz ważniejsze staje się przekształcanie miast w kojące oazy, które wnoszą do miasta siłę natury. Zaangażuj się w projekty, które zazieleniają miasta i zamieniają je w estetyczne i naturalne oazy. 

Świadomość i Mindfulness Człowiek i Natura- #66

Aby człowiek mógł poczuć się związany z naturą i wyrobić sobie wobec niej postawę uważności, zasadnicze znaczenie ma zmiana świadomości. Tylko wtedy, gdy ludzie zrozumieją, że ich działania i czyny mają wpływ na wielki obraz i całość, po prostu dlatego, że są częścią wielkiego obrazu, mogą znaleźć drogę do osobistej odpowiedzialności i skorygować swoje zachowanie. Zaangażuj się w projekty, które przywracają ludziom kontakt z naturą. 


Zero odpadów- #67

My, ludzie, w naszej beztrosce i ignorancji wobec natury, w ostatnich dziesięcioleciach zaśmieciliśmy ziemię, a tym samym zdecydowanie ingerowaliśmy w życie innych istot żywych, takich jak zwierzęta, i spowodowaliśmy zniszczenia. Pomóż uczynić ziemię ponownie kwitnącym i pięknym miejscem. Nauczcie ludzi, na przykład, jak żyć bez odpadów.