Tematy projektów


Twój wkład dla świata w pokoju i harmonii!

Pełnia, wolność, radość, pokój i miłość w życiu codziennym! Czyż nie jest to wizja i tęsknota za światem, którą tak wielu ludzi nosi w swoich sercach i za którą tęskni również twoje serce? Może stać się rzeczywistością, jeśli połączymy siły i stworzymy ją razem. Pozwólcie się zainspirować, połączcie się z regionalnymi i narodowymi siłami i pracujcie z własnym kreatywnym umysłem i własnymi pomysłami nad projektami dla tego nowego świata. 


 

1- Samowystarczalność

 

Ważnym rozwiązaniem dla uzdrowienia ziemi jest powrót do samowystarczalności. Zaangażuj się w projekty, które zainspirują Ciebie i innych do uprawy własnej żywności w kreatywny sposób! 

  2- Szkoła dla szczęśliwych dzieci i nauczycieli

 

Pomóżcie budować nowe szkoły, które w swojej koncepcji nauczania uwzględniają holistyczną naturę bycia człowiekiem i w ten sposób już od najmłodszych lat umożliwiają dzieciom życie w harmonii z samym sobą i z naturą!   3- Holistyczny system opieki zdrowotnej

 

Pracuj na rzecz projektów, które promują stosowanie naturopatii i terapii alternatywnych oraz które szanują godność, pełnię, osobistą odpowiedzialność i intuicję ludzi oraz włączają ich w proces leczenia. Przekonaj, że najlepsze metody leczenia są dostępne dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie żyją.  

   4- Świadome życie i umieranie 

 

Świadome podejście do własnej śmiertelności za życia prowadzi do świadomego podejścia do życia i umierania. Wspieraj projekty, które pomagają ludziom świadomie radzić sobie z własną śmiertelnością. Pracuj nad odtworzeniem rytuałów przejścia, które towarzyszą duszy nawet po jej przejściu.  

5- CZŁOWIEK I ZWIERZĘ

W HARMONII 

  

Działaj na rzecz dobrostanu zwierząt i organizuj projekty, które przywracają przyjaźń i zaufanie między dzikimi zwierzętami i ludźmi. 

 6- REGENERACJA

ZIEMI 

  

Zorganizuj projekty, które specjalizują się w sprzątaniu ziemi! Chcę wziąć udział!  

 7- Rozwój ludzi i potencjału

  

Organizowanie projektów, które wspierają holistyczny rozwój twórczego potencjału człowieka.  

8-  Wspólnota 

  

Organizuj projekty, które zbliżają i łączą ludzi o podobnych wizjach serca. 

9- Gospodarka 

  

Organizuj projekty, które ustanawiają rodzaj gospodarki, która koncentruje się na życzliwości, człowieczeństwie i dobru wspólnym, a nie na optymalizacji maksymalnego zysku.