Sieć - Partner do współpracy


Partnerami sieci i współpracy Earth in Balance mogą być organizacje non-profit lub pracujący non-profit ludzie, którzy bezinteresownie oddają się służbie całości i którzy są zaangażowani w uzdrawianie i poprawę sytuacji na Ziemi oraz dobrobyt ludzi, zwierząt i przyrody. Dla nas oznacza to, że te organizacje lub osoby tworzą warunki i pracują nad przywróceniem ludziom harmonii z samymi sobą i z naturą. Bezinteresowność oznacza dla nas, że służba dla wielkich i całych jest główną intencją. Prosimy o zrozumienie, że wpisanie na listę partnerów do współpracy ma miejsce tylko wtedy, gdy wcześniej doszło do bliższej współpracy i kooperacji. Dzięki temu możemy z dobrym samopoczuciem powiedzieć, że znamy naszych partnerów do współpracy i wspólnie patrzymy w jednym kierunku.


Krajowa


Międzynarodowy