9- Economie


Voor velen is het nu duidelijk dat ons economisch denken moet veranderen. Want wat wij de laatste decennia als economisch model hebben gepraktiseerd, namelijk hoger, sneller en verder, heeft ertoe geleid dat de aarde en de mensen massaal zijn uitgebuit en meer schade hebben geleden. Overal ter wereld, en vooral in de armere regio's van de wereld, worden mensen door hun leefsituatie vaak gedwongen hun levensenergie, hun levenstijd en hun gezondheid te verkopen, alleen maar om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De toekomst van de economie moet uitgaan van het hart en gebaseerd zijn op billijkheid, vrijheid, ontplooiing van het potentieel en vrijwilligheid, en ieder mens de garantie bieden dat hij in harmonie met zichzelf en de natuur kan leven en daarmee in zijn levensonderhoud kan voorzien, ongeacht uit welke landen van deze aarde iemand afkomstig mag zijn. 


Economie van het algemeen welzijn- #91

De economie van het algemeen belang is gebaseerd op ethische grondbeginselen van economische activiteit. Het doel van een economie van algemeen welzijn is niet concurrentie en het hoogst mogelijke financiële gewin, maar samenwerking en het scheppen van het grootst mogelijke algemeen welzijn. In de economie van het gemeenschappelijk goed staat het democratisch denken zeer sterk op de voorgrond. Als u zich in dit onderwerp wilt verdiepen en deze basisideeën in de wereld wilt brengen, raak dan betrokken bij projecten die verandering op dit gebied mogelijk maken.

Ruilen in plaats van kopen- #92

Wij leven in een wegwerpmaatschappij waarin veel hulpbronnen verspild worden. Door ruilhandel kunnen we ons ontdoen van dingen die we niet meer nodig hebben, en aan de andere kant worden ze eigendom van mensen die ze kunnen gebruiken en ervan kunnen genieten. De ruilhandel spaart geld en middelen. Als u zich aangesproken voelt door dit onderwerp, organiseer of initieer dan ruilbeurzen, waar mensen elkaar op een leuke manier kunnen ontmoeten en tegelijkertijd kunnen ruilen.