7- Realisatie van menselijk potentieel


Veel mensen leven niet in harmonie met hun energie, hun mogelijkheden en talenten. Een van de redenen daarvoor is dat wij in een maatschappij leven die op een tekortschietende manier naar mensen kijkt en hen ziet met hun gebreken in plaats van in hun positieve heelheid. Dit loopt dwars door alle organisatiestructuren heen, of het nu om scholen, universiteiten of bedrijven gaat. Als gevolg daarvan moeten mensen een soort masker opzetten en de heelheid onderdrukken die hen maakt tot wie zij zijn. Toch zijn het de doorleefde mogelijkheden van mensen die het leven en de wereld ongelooflijk kleurrijk, kleurrijk, beminnelijk en de moeite van het leven waard maken. Doe mee aan projecten die het potentieel van mensen naar boven halen en hen helpen het te leven. 


Dragon Dreaming- #71

De Aborignes gaan ervan uit dat iemands leven pas tot leven kan komen als we dromen hebben en ze waarmaken. De verwezenlijking ervan moet in harmonie zijn met de ecologie en de eigen creativiteit en het welzijn van allen dienen. De Dragon Dreaming methode werd ontwikkeld door de Australiër John Croft. Het is gebaseerd op deze kennis en wijsheid van de Aboriginals. Inmiddels heeft de methode zich over de hele wereld verspreid en wordt zij in tal van sociale en ecologische veranderingsprojecten toegepast. Leer deze methode kennen en toepassen en help haar in de wereld te verspreiden. 

Evolutionaire Organisaties- #72

Vele organisaties, waardoor wij van kindsbeen af worden gevormd, zien en steunen de mens niet in zijn heelheid. Als gevolg daarvan moet hij een groot deel van zichzelf inhouden en maskers opzetten. Dit maakt veel mensen diep ontevreden en ongelukkig en leidt soms tot de situatie dat, volgens een wetenschappelijke studie, 85% van alle werknemers emotioneel niet erg gehecht is aan hun baan en al ontslag heeft genomen. Hieruit blijkt dat de manier waarop veel organisaties vandaag bestaan de mensen niet in hun oorspronkelijkheid raakt en hun welzijn en levensvreugde niet dient. Werk aan het opbouwen van bezielde vormen van organisatie. 


Heling van de vrouwelijke energie- #73

Onze samenleving wordt al vele jaren gedomineerd door de mannelijke kwaliteiten: Analyse, Doen, Verstand, Intellect. De vrouwelijke kwaliteiten, zoals mededogen, emotie, zijn, mystiek, zijn gevreesd en onderdrukt door de patriarchaten van de maatschappij. Maar voor de genezing van de aarde moet er een gezond geïntegreerd evenwicht zijn van beide kwaliteiten. Vrouwen die zich jarenlang hebben afgestemd op en geconcurreerd met de waarden van mannen, worden opgeroepen om terug te keren naar hun eigen oorspronkelijke vrouwelijkheid. Mannen zijn geroepen om hun vrouwelijke delen op een harmonieuze manier te integreren. Zet u in, b.v. in de vorm van lezingen of seminars, om hiervoor bewustzijn te creëren, zodat het heilige evenwicht van mannelijke en vrouwelijke energie in ieder van ons wordt versterkt. Op deze manier, lever een grote bijdrage aan de genezing van de Aarde. 

Menselijke evolutie- #74

Mensen helpen te groeien naar hun hoogste potentieel en hen begeleiden naar een leven van geluk, wijsheid, overvloed, persoonlijke verantwoordelijkheid, vrijheid en liefde. Mensen holistische ervaringsruimten bieden waarin zij hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen en uitbreiden en in harmonie kunnen komen met zichzelf en de schepping. 


Kunst van de ziel- #75

Kunst die uit de ziel komt, raakt het hart en de ziel van mensen. Het brengt energiek licht, positiviteit en vreugde. Ben je kunstenaar en wil je andere mensen ondersteunen op hun weg naar hun eigen creativiteit door middel van schilderen en/of muziek? Organiseer dan workshops, seminaries, evenementen die anderen helpen om hun zielsuitdrukking te ontdekken of om zichzelf en hun werken te tonen en te presenteren. 

Ziel communicatie- #76

Wanneer we het mentale niveau overstijgen, komen we weer in contact met onze ziel, onze ware natuur, die verbonden is met al het leven en EEN is. Het is liefde, innerlijke vrede, vreugde en harmonie. Dezelfde EEN ziel is inherent aan elk wezen, of het nu bomen, planten, dieren of wezens op andere bestaansvlakken zijn. Als wij erin slagen de staat van bewustzijn van stilte binnen te treden, hebben wij de mogelijkheden om weer in contact te komen met alle wezens van het universum, om met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. In de nieuwe tijd zal deze vorm van communicatie weer natuurlijk worden. Beschikt u over vaardigheden op dit gebied, deel dan uw kennis, bijvoorbeeld door middel van seminars, workshops, enz.