6- Regeneratie van de aarde


 

 

 

De mens heeft op veel plaatsen op aarde een echte puinhoop achtergelaten. Oceanen, rivieren, bossen zijn slordig bezaaid. Het is tijd om schoon schip te maken en van de aarde weer een plek te maken die het waard is voor iedereen om te leven en van te houden.


Schoon het water op- #61

Op dit moment wordt elk jaar 10 miljoen ton afval in de oceanen gedumpt. Het grootste gevaar voor de mens en het mariene leven wordt gevormd door ontbindend plastic. Aan dit alles moet een einde komen. Omdat het dieren en mensen schaadt. Wij worden opgeroepen om de schade te herstellen die wij mensen hebben aangericht. Projecten opzetten die mensen bijeenbrengen en zich specialiseren in het schoonmaken van stranden en rivieroevers. 

Herbebossingsprojecten- #62

Er zijn indrukwekkende ervaringen van mensen die aantonen dat uitgedroogde en uitgeputte gronden kunnen regenereren en opnieuw natuurlijk kunnen worden gemaakt. Zij kunnen zich zodanig herstellen dat bijvoorbeeld positieve klimaatveranderingen optreden en de grond weer vruchtbaar wordt. Initieer projecten waarin u werkt aan het genezen en renatureren van uitgedroogde en uitgeputte gronden en deze terugbrengt in hun oorspronkelijke evenwicht. 


We ruimen de steden op- #63

Steden worden ook vervuild door onvoorzichtige mensen. Organiseer een of meer groepen die zich specialiseren in het schoonmaken van afzonderlijke stedelijke gebieden, bijvoorbeeld, en stimuleer ontwikkelingen in de manier waarop een mindful benadering van de natuur in de stad kan worden bevorderd.

We ruimen de bossen op- #64

In veel bossen over de hele wereld gooien mensen hun afval achteloos in de natuur. Organiseer groepen om bossen in de buurt regelmatig op te ruimen. 


Natuurvriendelijke steden- #65

De natuur is een natuurlijke genezer van de mens. Iedereen kent het harmoniserende gevoel dat ontstaat na een verblijf in de natuur. Verwacht wordt dat in de komende jaren ongeveer 2/3 van de mensheid in grote steden zal wonen. Om deze redenen wordt het steeds belangrijker om steden om te vormen tot rustgevende oases die de kracht van de natuur in de stad brengen. Doe mee aan projecten die steden groener maken en veranderen in esthetische en natuurlijke oases. 

Bewustzijn en Mindfulness Mens en Natuur- #66

Opdat de mens zich verbonden zou voelen met de natuur en er een geesteshouding tegenover zou ontwikkelen, is een bewustzijnsverandering van fundamenteel belang. Pas wanneer mensen begrijpen dat hun daden en handelingen van invloed zijn op het grote geheel en het geheel, simpelweg omdat zij deel uitmaken van het grote geheel, kunnen zij hun weg vinden naar persoonlijke verantwoordelijkheid en hun gedrag corrigeren. Doe mee aan projecten die mensen weer in contact brengen met de natuur. 


Zero Waste- #67

Wij mensen hebben in onze achteloosheid en onwetendheid ten opzichte van de natuur de laatste decennia de aarde vervuild en daarmee het leven van andere levende wezens, zoals dieren, op beslissende wijze verstoord en verwoesting aangericht. Help mee om van de aarde weer een bloeiende en mooie plek te maken. Leer mensen bijvoorbeeld hoe ze afvalvrij kunnen leven.