5- Mensen en dieren in harmonie


 

Tussen mens en dier kan een hechte, vriendschappelijke band ontstaan. Er zijn veel verslagen die vertellen over prachtige vriendschappen en ook veel mensen die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Tegen de achtergrond van de fabriekslandbouw en de toenemende inperking van de leefomgeving van de dieren, vormen deze echter een uitzondering. De meeste dieren ondervinden vijandige en gewelddadige acties van mensen. Initieer projecten waarin je je inzet voor het welzijn van dieren.


Oprichting van heiligdommen- #51

Veel dieren lijden een wreed bestaan. Of het nu straatdieren, gejaagde dieren of dieren uit de fabriek zijn. Als u een dierenvriend bent en over de nodige ruimte beschikt, neem dan het initiatief tot opvangcentra waar u een gelukkig thuis schept voor dieren met een moeilijk verleden, waar zij niet langer bang hoeven te zijn voor de dood en waar zij leren dat mensen geen vijanden zijn, maar vrienden. 

Vegetarisme/ Veganisme- #52

De ongebreidelde consumptie van vlees door de mens is een van de belangrijkste oorzaken van de huidige milieuproblemen en voedselongelijkheid op aarde. Terwijl bijna 70% van het voedsel wordt gebruikt om gewassen te telen die als secundair voedsel aan dieren worden gegeven om te voldoen aan de vraag naar vlees in de westerse wereld, lijden duizenden mensen in de armere gebieden van de wereld honger. Vlees rot in een paar dagen. Graan daarentegen kan gedurende lange tijd worden opgeslagen. Hier is de oplossing voor de wereldhonger crisis. Doe mee aan projecten die mensen bewust maken van de problemen van vleesconsumptie, bijvoorbeeld door lezingen, en informeer mensen over mogelijke alternatieven.