4- Bewust leven en sterven


De overgang van de mens naar de subtiele rijken is een zeer belangrijk aspect van het leven, waar de meeste mensen tijdens hun leven niet bij stilstaan. Het soort bewustzijn dat iemand tijdens zijn leven heeft ontwikkeld, bepaalt met welke ervaringsgebieden de ziel zich zal verbinden in de werelden aan gene zijde. Oude beschavingen wisten dit en hechtten veel belang aan het begeleiden van de ziel in de overgang. Helaas is de menselijke dood vandaag de dag gedegradeerd tot een oppervlakkige gebeurtenis. Wij zijn vergeten dat hoe eerder wij het vraagstuk van de sterfelijkheid in ons leven onder ogen zien, hoe bewuster wij zullen leven.


Bewust leven en sterven- #41

Sommige mensen geloven nog steeds dat het er niet toe doet hoe zij leven en wat zij doen en dat hun daden geen gevolgen hebben. Maar vanuit het oogpunt van de natuur heeft elke gedachte, elke handeling een impact op wat wij in ons leven en zelfs na onze levenservaringen creëren. Als wij ons bewust worden van de natuurwetten terwijl wij leven, en ons bezighouden met de structuur van de geestelijke werelden daarbuiten, kunnen wij het leven bewust gebruiken om een gelukkige en vervullende toekomst voor onszelf te scheppen. Onze geestelijke houding op het ogenblik van de dood heeft ook een belangrijke invloed op de ervaringen die wij in de toekomst zullen opdoen. Daarom is het van groot belang te leren terwijl we nog leven om het juiste bewustzijn te creëren dat bevorderlijk is voor ons en onze ontwikkeling. Doe mee aan projecten die mensen in staat stellen bewuster te worden en een bewuster en mindful leven voor zichzelf te creëren. Want al het goede dat we doen is onze pleitbezorger voor de eeuwigheid.

Gezelschap na de overgang- #42

In veel oude culturen weet men dat het leven niet ophoudt na de fysieke dood, maar dat de ziel haar reis voortzet. Daarom was en is het normaal dat zij mensen die het lichaam hebben verlaten een tijdlang blijven vergezellen in de werelden aan gene zijde, zelfs na de fysieke dood. Er zijn vele gevaren die de ziel kan tegenkomen. Vooral mensen die tijdens hun leven geen enkele spirituele praktijk hebben gevolgd, hebben steun nodig. Als je een resonantie voelt bij dit onderwerp, initieer dan projecten die zich inzetten om de ziel te blijven begeleiden na het stervensproces. 


Holistische stervenszorg- #43

Het stervensproces van een mens is een zeer individuele, bijzondere en diepgaande periode waarin vaak opnieuw over het leven wordt nagedacht. Als wij in deze tijd liefdevolle metgezellen aan onze zijde hebben, kunnen wij veel dingen ophelderen, bewust loslaten en ons innerlijk harmonieus voorbereiden op het spoedig verlaten van de aarde. Dit heeft een positief effect op onze ervaringen in de werelden daarbuiten. Steun projecten die holistische en bewuste zorg voor stervenden bevorderen.