3- Holistisch Gezondheidssysteem


Vandaag leven we in een gedenaturaliseerde geïnstitutionaliseerde maatschappij. Dit is ook de structuur van het gezondheidszorgsysteem. De conventionele geneeskunde wordt gedomineerd en gevormd door een farmacologische en mechanistische visie op de mens. De mens wordt behandeld op basis van zijn symptomen en gestoorde mechanica, de oorzaak wordt vaak niet verholpen. De natuur is onze natuurlijke genezer. Gezondheid en ziekte zijn natuurlijke processen die zich voordoen door respectievelijk evenwicht en onevenwichtigheid. Ziekte ontstaat wanneer de mens zijn staat van evenwicht heeft verlaten. Gezondheid ontstaat wanneer de mens zijn intuïtie volgt en terugkeert naar zijn oorspronkelijke evenwicht. Westerse en Oosterse geneeskunde verschillen fundamenteel in hun opvatting over wat dit betekent. Om de mens op holistische wijze en voor zijn bestwil te dienen, is in vele opzichten een synthese en een heroverweging van de behandelaar, het behandelingssysteem en de patiënt nodig.


Teelt van geneeskrachtige                  planten- #31

De vraag naar geneeskrachtige planten is wereldwijd toegenomen. Steeds meer mensen geven de voorkeur aan de genezende werking van geneeskrachtige planten bij ziekten. Intussen is de vraag groter dan het aanbod en aan de groeiende vraag kan moeilijk worden voldaan. Steun voor de teelt van medicinale planten. Werk samen met boeren of plant uw eigen landbouwgrond die voor u beschikbaar is. 

De zelfverantwoordelijke en verantwoordelijke patiënt- #32

Met dit project stelt u mensen in staat, b.v. door lezingen of seminars, weer naar zichzelf te leren luisteren en het contact te activeren met de intuïtieve innerlijke genezer, die ons op natuurlijke wijze de weg wijst naar genezing van binnenuit. 


Gezonde voeding in                   ziekenhuizen- #33

Een persoon is wat hij eet. Mensen die ziek zijn hebben gezonde, herstellende en herstellende voeding nodig die hen holistisch energetisch versterkt en hun genezingsprocessen bevordert. Het voedsel van de meeste ziekenhuizen is een ramp vanuit Ayurvedisch en yogisch oogpunt, omdat het het energieniveau van de patiënt verzwakt, het organisme belast en het genezingsproces van de persoon blokkeert. Tegelijkertijd is het mogelijk om, zelfs met weinig financiële inspanning, een gezonde en energetische voeding toe te passen die het genezingsproces van de patiënt bevordert. Doe mee aan projecten die in dit verband bewustwording en verandering op gang brengen. 

Medische zorg in achtergestelde gebieden- #34

Projecten opzetten die conventionele en alternatieve medische zorg samenvoegen in afgelegen en arme gebieden in de wereld. Overal ter wereld gezondheidshuizen bouwen waar mensen in de regio de gelegenheid krijgen om een holistische behandeling te ondergaan, alsook een opleiding in gezondheidsberoepen, zoals yoga, Ayurveda, studie van de geneeskunde of andere geneeswijzen. Dit is om een uitgebreide medische zorg te garanderen met de beste aanbiedingen. 


Raadscentrum voor alternatieve en conventionele geneeswijzen- #35

Veel zieken ervaren een schok en een sterke onzekerheid bij het doorgeven van de diagnose. Zij weten niet welke behandelingsmethode zij moeten kiezen en welke maatregelen zij moeten nemen om hun persoonlijke genezingsweg te volgen. Veel mensen hebben het verlangen naar zachte geneeswijzen. Opdat de zieke zich uitvoerig kan informeren over het beste bestaande conventionele en alternatieve aanbod en niet veel tijd verliest, dient hij in het adviescentrum een holistisch overzicht te krijgen van de beste conventionele en alternatieve beproefde geneeswijzen, zodat hij op basis van deze kennis zo snel mogelijk en op eigen verantwoordelijkheid de beslissing voor zijn behandeling kan nemen. Het adviescentrum moet de patiënt ook helpen bij het vinden van een samenwerkend professioneel behandelingsteam, dat een raakvlak vormt tussen conventionele en alternatieve geneeskunde, alternatieve beoefenaars en genezers en rekening houdt met de wensen van de patiënt. In dit project bouw je netwerken op en ben je de schakel tussen de persoon en de verschillende geneeswijzen.

Natuurlijke geboorten- #36

Vrouwen zijn vergeten te vertrouwen op hun eigen intuïtieve kracht, ook wat bevallingen betreft. Tegenwoordig krijgen steeds meer vrouwen te horen dat bevallingen in geboortecentra of zelfs thuis gevaarlijk zijn. Het is echter gebleken dat vrouwen die thuis bevallen in de context van hun familie veel meer ontspannen zijn. Als u deskundig bent op dit gebied, werk dan mee aan projecten die nieuwe geboortemodellen ontwikkelen die in harmonie zijn met de natuurlijke innerlijke leiding van de vrouw en haar in staat stellen op haar eigen kracht te vertrouwen.


Ayurveda- #37

Ayurveda, vertaald als de wetenschap van het lange leven, is een geneeswijze die al meer dan 5000 jaar bestaat en die werkt, handelt en geneest in harmonie met de wetten van de natuur. Het helpt mensen de weg terug te vinden naar hun oorspronkelijke harmonie en bevordert op die manier de menselijke gezondheid op lichamelijk, geestelijk en spiritueel niveau. Als u zich verbonden voelt met het onderwerp Ayurveda, help dan Ayurveda te verspreiden, zodat mensen weer in contact kunnen komen met hun oorspronkelijke natuur en een vreugdevol leven kunnen leiden in harmonie met zichzelf.