2- School voor gelukkige kinderen en leraren


Het huidige schoolsysteem doet op geen enkele wijze recht aan de heelheid en het behoud van het evenwicht van de mens. Scholen waar een gezond evenwicht is tussen hart en geest zijn schaars. In plaats daarvan worden de leerplannen nog steeds volgestopt met rationele kennis. Veel kinderen verliezen hun motivatie om te leren al in de eerste klas. De leraren worden geconfronteerd met grote klassen, die nauwelijks ruimte laten voor individuele ondersteuning. Er zijn nieuwe schoolconcepten nodig die scholen in staat stellen levensscholen te worden en die alle betrokken groepen in staat stellen in harmonie met zichzelf te komen en steun en vreugde te ervaren in hun eigen wezen. 


Yoga en Meditatie- #21

Vele studies bewijzen dat yoga en meditatie een positieve invloed hebben op het schoolklimaat en de ontwikkeling van kinderen. De relaties tussen leerlingen en leerkrachten verbeteren, kinderen vertonen beter sociaal gedrag en hun concentratie- en prestatieniveau neemt toe. Het potentieel voor de kinderen en de scholen is zeer groot. Doe mee aan projecten die yoga en meditatie een integraal onderdeel van de schooldag maken.

Voeding op scholen- #22

Veel kinderen krijgen op school en thuis voedsel te eten dat hen geestelijk en energetisch ondervoedt. Pleiten voor de verandering van het voedingspatroon op scholen volgens o.a. ayurvedische en yogische aspecten, die erop gericht zijn het energieniveau van de kinderen te verhogen en hen geestelijke en lichamelijke vitaliteit te verschaffen. Er zullen ook projecten worden opgezet om ouders te inspireren hun eetgewoonten thuis te veranderen. 


Persoonlijkheidsontwikkeling voor kinderen, leerkrachten en ouders- #23

Kinderen leren niet op school en zelden thuis over het belang van een relatie met zichzelf en de natuur en de natuurlijke kennis die zij al in zich hebben. Evenmin leren zij de natuurwetten kennen die in acht moeten worden genomen om een leven van geluk, overvloed en harmonie met zichzelf en de natuur te kunnen leiden. Ieder mens is de schepper van zijn eigen realiteit. Hoe eerder we dit en de mechanismen erachter begrijpen, hoe bevredigender we ons leven kunnen maken. Doe mee aan projecten die er specifiek naar streven om deze oerkennis, die lange tijd achter slot en grendel is gehouden, toegankelijk en uitvoerbaar te maken voor alle kinderen en ouders. Want alleen op die manier kunnen we op een bewuste manier omgaan met onszelf, onze medemensen en de schepping.

Nieuwe schoolconcepten en scholen bouwen- #24

Het is bewezen dat de mens slechts vijf procent van de capaciteit van zijn hersenen gebruikt. Waar zou hij toe in staat zijn als de resterende 95% werd gebruikt? Ieder mens bezit aan de ene kant wereldse kennis en draagt tegelijkertijd een bovennatuurlijk geestelijk potentieel in zich. De taak van ieder mens is zijn volledige potentieel te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen en dit te gebruiken ten bate van zijn medemensen en de aarde. Alleen dan kan hij een gelukkig leven leiden. Tot op de dag van vandaag worden kinderen volgestopt met rationele kennis en worden hun bovennatuurlijke intuïtieve vermogens ontkend in het schoolsysteem. De kinderen verliezen waardevolle jaren in hun ontwikkeling en de verbinding met zichzelf. Sta op voor een school die de capaciteiten van de kinderen erkent, traint en bevordert, die hart en geest met elkaar verbindt en hen zo helpt bij een holistische ontwikkeling. Een onderdeel van deze schoolconcepten moet natuurlijk en democratisch leren zijn, waarbij het kind zijn eigen ontwikkelingsgang op zijn interessegebieden kan bepalen. De schoolconcepten moeten het mogelijk maken dat kinderen en leerkrachten met vreugde en in een liefdevolle omgeving kunnen leren en onderwijzen en hun natuurlijk innerlijk evenwicht kunnen bewaren in een gezond samenzijn.