1- Zelfvoorziening


Betrek bij regionale projecten waar de beste landbouwpraktijken zoals permacultuur, biodynamische landbouw samengaan met Vedische vuurceremonies, zodat het verbouwen van voedsel op deze manier de grootst mogelijke energie kan opslaan. Dit is om te bereiken dat de mens niet alleen lichamelijk maar ook energetisch door voedsel wordt gevoed en dat zijn vitaliteit wordt opgebouwd. In de projecten worden genetisch gemodificeerde zaden, kunstmest en, voor het grootste deel, het gebruik van machines consequent vermeden, zodat de arbeid van de mens behouden blijft. 


Zelfvoorzienende balkons- #11

Aardappelen in zakken? Een gek idee? Nee, balkons bieden prachtige ruimtes en grote mogelijkheden om een deel van de zelfvoorziening te dekken. Doe mee aan projecten waarin je bestaande kennis samenbrengt en experimenteert hoe balkons op een productieve manier kunnen worden verbouwd en deel je kennis en ervaringen met anderen, bv. in lezingen en seminars.

Zelfvoorzienende steden- #12

Steden hebben veel groene ruimten, maar ook braakliggende terreinen die op een positieve en heilzame manier zouden kunnen worden getuinierd. Hierdoor zouden regionale producten in de stad kunnen worden geproduceerd. Organiseer projecten die gemeenschappen creëren die gespecialiseerd zijn in het organisch laten groeien van groen en braakliggend land in de stad. De regionaal geteelde producten zouden bijvoorbeeld op weekmarkten kunnen worden verkocht. De inkomstenstromen kunnen worden gebruikt om andere projecten uit te voeren. 


Zelfvoorzienende straten- #13

In veel straten is er een groot potentieel voor zelfvoorziening, aangezien er vaak veel grond beschikbaar is voor biologische teelt. Buren met dezelfde interesses zouden zich bijvoorbeeld kunnen verenigen en hun woonomgeving zo herinrichten dat zelfvoorziening deel gaat uitmaken van een straatconcept. Groeien en delen is de naam van het spel. Bijenkolonies zouden bijvoorbeeld een thuis kunnen vinden in tuinen en de bewoners van een straat van verse honing kunnen voorzien. Kippen kunnen zich vestigen en de bewoners van de straat van verse eieren voorzien. Bovendien zouden buurtgemeenschappen kunnen samenwerken en verschillende soorten fruit en groenten kunnen telen om die met elkaar te delen. Projecten initiëren die buren bij elkaar brengen, hen inspireren en begeleiden in hun proces. 

Gedeelde tuinen- #14

Veel mensen hebben grote tuinen, waarvan ze sommige laten verkommeren of met graszoden bedekken omdat ze geen tijd of zin hebben om ze voor zelfvoorziening te gebruiken. Een mooie manier om dat te veranderen is de tuinen open te stellen voor betrouwbare mensen met tijd en zin en te streven naar gedeelde biologische teelt. Eén persoon stelt zijn tuin beschikbaar voor de teelt. Een ander heeft de tijd en de zin om groentebedden aan te planten voor zelfvoorziening en ze te verzorgen. Uiteindelijk wordt de opbrengst gedeeld. 


Vedische Vuurceremonies- #15

Er zijn studies die aantonen dat vooral het Agni Hotra ritueel, een Vedische vuurceremonie, een energetisch harmoniserend effect heeft op de atmosfeer. Groenten en vruchten die onder deze invloed worden geteeld, ontwikkelen harmonieuze moleculaire structuren en hebben energetisch een hoge voedingswaarde. Met weinig inspanning, dagelijks 's morgens en 's avonds gedaan, is de Agni Hotra een prachtige manier om een genezend effect op de atmosfeer te hebben en het voedsel energie te geven. Projecten op te zetten waar het Agni Hotra ritueel wordt beoefend in combinatie met biologische landbouw. 

De bewuste consument- #16

Door onze consumptiepatronen hebben wij veel macht en spelen wij een belangrijke rol bij het vormgeven van economische en ecologische ontwikkelingen en trends op aarde. De vraag bepaalt het aanbod. Door ons consumptiegedrag bepalen wij welke ontwikkelingen wij op aarde steunen. Veel mensen zijn onbewuste consumenten en zijn zich niet bewust van veel achtergronden. Projecten en lezingen initiëren waarin mensen in staat worden gesteld bewuste consumenten te worden, waarin zij leren de ontwikkelingen op aarde positief te beïnvloeden door bewuste keuzes te maken in hun consumptiegedrag.


Permacultuur en biologisch-dynamische landbouw- #17

Permacultuur en biodynamische landbouw zijn twee ecologische landbouwmethoden die werken met natuurlijke cycli en in harmonie met de natuur, met als doel groenten en fruit op een natuurlijke manier te telen. Initieer projecten en lezingen waarbij u anderen inspireert, opwindt en verrijkt met uw kennis.

Van conventionele naar biologische landbouw- #18

Betrokken zijn bij projecten over de hele wereld die boeren, vooral uit armere landen, helpen om duurzaam en biologisch te boeren, hen bewust te maken van de noodzaak van biologische landbouw, hen op te voeden en hen in contact te brengen met grotere mogelijkheden die een regelmatige bron van inkomsten zullen vormen voor henzelf en hun gezinnen. 


Home made- #19

Als we ons eigen voedsel verbouwen, rijst op een gegeven moment de vraag: hoe kunnen we de oogst opnieuw gebruiken? Vooral als we een overschot aan oogst hebben en het niet allemaal zelf kunnen opeten. Natuurlijk is het groot en belangrijk dat wij aan onze medemensen denken en een deel van de oogst delen. Maar het is ook interessant om ons af te vragen hoe we een deel van de oogst op een natuurlijke en smakelijke manier kunnen bewaren en bewaren. Mensen in het verleden hadden deze kennis en het wordt tijd dat die naar ons terugkomt. Als u in dit onderwerp geïnteresseerd bent, organiseer dan projecten of lezingen waarin u uw oude of pas verworven kennis met anderen deelt.