Sponsoring


Met een sponsoring verbindt u zich met een maandelijks bedrag gedurende een beperkte of onbeperkte periode, specifiek voor de promotie van een project. Regelmatige giften helpen ons om projecten gemakkelijker en duurzamer te financieren. Hier kunt u zien welke projecten u kunt steunen en promoten door middel van een sponsoring:

ANANDA - Een plaats van leren en ontmoeten


ANANDA is geen school in de klassieke zin van het woord, maar een plek om te leren voor vreugde, leren vanuit het hart en een mindful contact met jezelf, de ander, de gemeenschap en de natuur. Bij ANANDA krijgen kinderen de kans om hun natuurlijke aangeboren leer- en ontdekkingsdrang te ontwikkelen in harmonie met hun eigen leerritme op een zelfontwerpende en mindful manier.

 

Ons initiatief voor de oprichting van een school aan het Bodenmeer, dat voortkwam uit het 1e Earth in Balance Congres 2018, is in een vergevorderd stadium van opbouw. We verwachten in september 2021 te starten met 48 kinderen (alle beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2021/2022 zijn al toegewezen). Verwacht wordt dat het aantal plaatsen elk jaar met 12 kinderen zal toenemen, zodat wij uiteindelijk in staat zullen zijn om aan 120 kinderen bij ANANDA een leerplaats te bieden.

 

Het bouwen van zo'n plaats van leren en kracht brengt veel kosten met zich mee. De eerste drie jaar moeten we de school beheren zonder enige steun van de regering. Om ons project op lange termijn te doen slagen, hebben we uw hulp nodig! Wij zijn op zoek naar sponsors die ons steunen met kleinere of grotere maandelijkse bedragen. Het maandelijkse bedrag en de duur van het peterschap bepaalt u zelf! Voor meer informatie kunt u terecht op: www.freie-schule-ananda.de

Sponsoring voor de bouw van een tempel in India, Tamil Nadu


Deze tempel wordt gebouwd in Vellor, Tamil Nadu, Zuid-India. Het is een universeel project dat de energetische bescherming en het evenwicht van de mensheid en de aarde dient. De tempel zal een belangrijke rol spelen in verband met het komende tijdperk. Met een maandelijkse sponsoring steunt u de bouw van deze tempel en maakt u deel uit van een uniek project. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.harmony-with-nature.com.

Sponsoring voor kinderen in Calca, de heilige vallei van de Inca's in Peru


Met uw sponsoring helpt u dat een kind in Calca, de heilige vallei van de Inca's, Peru naar school kan gaan en een vervolgopleiding kan krijgen. Het zorgt er ook voor dat het kind en zijn familie worden voorzien van kleding en voldoende voedsel. Door regelmatige controles en betalingen die wij zelf verrichten, zorgen wij ervoor dat de middelen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.