Netwerk - Samenwerkingspartner


Netwerk- en samenwerkingspartners van Earth in Balance kunnen non-profit organisaties zijn of mensen zonder winstoogmerk die zich belangeloos in dienst stellen van het geheel en die zich inzetten voor de genezing en verbetering van de situatie op aarde en het welzijn van mens, dier en natuur. Voor ons betekent dit dat deze organisaties of personen voorwaarden scheppen en werken om mensen weer in harmonie te brengen met zichzelf en met de natuur. Onbaatzuchtig betekent voor ons dat de dienst aan het grote en het geheel de eerste bedoeling is. Wij vragen uw begrip voor het feit dat een vermelding als samenwerkingspartner slechts plaatsvindt indien er voordien een nauwere samenwerking is geweest. Wij kunnen dus met een goed gevoel zeggen dat wij onze samenwerkingspartners kennen en dat wij samen in één richting kijken.


Nationaal


Internationaal