Ενεργό μέλος


Με την ενεργό συμμετοχή σας στις ενώσεις Children of the Sun - Casa del Corazón e.V. ή/και In Harmony With Nature e.V. υποστηρίζετε ενεργά τους στόχους των αντίστοιχων ενώσεων σύμφωνα με τις ικανότητές σας, τις γνώσεις σας και την ενέργειά σας για έργα και ανησυχίες.

 

Αν θέλετε να συμμετέχετε ενεργά μαζί μας, μια εξάμηνη δοκιμαστική συνδρομή ως ενεργό μέλος προηγείται της ενεργού (τακτικής) συνδρομής για την περιοχή της Γης σε Ισορροπία, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να διαπιστώσουμε αν ταιριάζουμε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα συμμετέχετε ενεργά. Μετά από αυτό το διάστημα θα συναντηθούμε για μια συζήτηση και θα αποφασίσουμε μαζί για την αποδοχή σας ως ενεργό μέλος. 

Απονέμουμε την ιδιότητα του ενεργού μέλους σε άτομα που έχουν διακριθεί με τα προσόντα τους και την αρμονική συνεργασία. Αν είστε ενεργό μέλος, θα δούμε μαζί, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις επιθυμίες σας, ποια καθήκοντα μπορείτε να αναλάβετε.

 

Ως ενεργό μέλος:

  • συμμετέχετε στην ετήσια γενική συνέλευση του Children of the Sun - Casa del Corazón e.V. ή/και του In Harmony With Nature e.V. και έχετε δικαίωμα ψήφου.  Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στη διαμόρφωση των εκδηλώσεων της αντίστοιχης ένωσης.
  • θα λάβετε 50% έκπτωση σε όλες τις εκδηλώσεις.
  • θα λαμβάνετε το LichtNews μία φορά το μήνα και θα ενημερώνεστε για τις τρέχουσες δραστηριότητές μας.

Αμοιβές μελών

In Harmony With Nature e.V. &

Earth in Balance  

  • Η ετήσια συνδρομή για τα ενεργά μέλη είναι: 30 ευρώ/έτος.

Children of the Sun - 

Casa del Corazón

  • Κόστος εισόδου 36 ευρώ
  • Ελάχιστη μηνιαία συνδρομή μέλους 9,00 ευρώ.
  • Υψηλότερα ποσά είναι ευπρόσδεκτα σε βήματα του 9, π.χ. 18,00 ευρώ, 27,00 ευρώ, 36,00 ευρώ κ.λπ. 

Παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση μέλους, συμπληρώστε την και στείλτε την στη διεύθυνση:

erde-in-balance@posteo.de.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας!