Sponsorointi


Sponsoroinnilla sitoudut maksamaan kuukausittaisen summan rajoitetuksi tai rajoittamattomaksi ajaksi erityisesti hankkeen edistämiseen. Säännölliset lahjoitukset auttavat meitä rahoittamaan hankkeita helpommin ja pysyvämmin. Täältä löydät tietoa siitä, mitä hankkeita voit tukea ja edistää sponsoroinnin avulla:

ANANDA - Oppimisen ja kohtaamisen paikka


ANANDA ei ole koulu klassisessa mielessä, vaan paikka, jossa opitaan ilosta, sydämestä käsin ja tietoisesta kohtaamisesta itsensä, toisen ihmisen, yhteisön ja luonnon kanssa. ANANDAssa lapsille annetaan mahdollisuus kehittää luontaista synnynnäistä oppimisen ja löytämisen halua sopusoinnussa oman oppimisrytminsä kanssa itse suunnittelemalla ja tietoisella tavalla.

 

1. Earth in Balance 2018 -kongressin tuloksena syntynyt koulusäätiöaloitteemme Bodenjärvellä on pitkälle edenneessä rakennusvaiheessa. Odotamme aloittavamme syyskuussa 2021 48 lapsen kanssa (kaikki käytettävissä olevat paikat lukuvuodeksi 2021/2022 on jo myönnetty). Joka vuosi paikkojen odotetaan kasvavan 12 lapsella, joten voimme lopulta tarjota oppimispaikan 120 lapselle ANANDAssa.

 

Tällaisen oppimis- ja voimapaikan rakentaminen aiheuttaa monia kustannuksia. Ensimmäiset kolme vuotta meidän on hoidettava koulua ilman valtion tukea. Jotta hankkeemme onnistuisi pitkällä aikavälillä, tarvitsemme apuasi! Etsimme sponsoreita, jotka tukevat meitä pienemmillä tai suuremmilla kuukausittaisilla summilla. Kuukausittainen summa ja sponsoroinnin kesto ovat sinun päätettävissäsi! Lisätietoja osoitteessa: www.freie-schule-ananda.de

Sponsorointi temppelin rakentamista varten Intiassa, Tamil Nadussa


Tätä temppeliä rakennetaan Velloriin, Tamil Naduun, Etelä-Intiaan. Se on universaali hanke, joka palvelee ihmiskunnan ja maapallon energeettistä suojelua ja tasapainoa. Temppelillä on tärkeä rooli tulevan aikakauden kannalta. Kuukausittaisella sponsoroinnilla tuet tämän temppelin rakentamista ja tulet osaksi ainutlaatuista projektia. Lisätietoja on osoitteessa: 

www.harmony-with-nature.com.

Sponsorointi lapsille Calcassa, Inkojen pyhässä laaksossa Perussa


 

Sponsoroinnillasi autat sitä, että lapsi Calcassa, Inkojen pyhässä laaksossa Perussa, voi käydä koulua ja saada myöhemmän koulutuksen. Se varmistaa myös, että lapsi ja hänen perheensä saavat vaatteet ja riittävästi ruokaa. Säännöllisillä tarkastuksilla ja itse suorittamillamme maksuilla varmistamme, että varat käytetään aiottuun tarkoitukseen.