Start en Earth in Balance-gruppe!


Vi leder efter dig!

 

Vi søger mennesker i byer og bygder over hele verden, som ønsker at vokse ud over sig selv og har modet, kærligheden og initiativet til at sige "farvel" til de gamle strukturer og bygge en sund, fredelig og glædelig verden i balance sammen. Vi er forpligtet til at skabe regionale grupper over hele verden, både nationalt og internationalt, hvor mennesker mødes i kærlighed, fællesskab og glæde og arbejder sammen på en kreativ og selvbestemmende måde for en positiv forandring på Jorden. 

 

Start din egen Earth in Balance-gruppe!

 

Som en Earth in Balance-gruppeinitiator åbner du et rum, hvor folk mødes til regelmæssige møder og vokser til et team. Som gruppe iværksætter I i overensstemmelse med jeres hjerte og afhængigt af deltagernes interesseområder og kreative idéer regionale projekter, der berører EiB's emner. Men du har også mulighed for at udvikle dine egne og nye idéer, som kan inspirere EiB. Desuden kan du benytte dig af muligheden for, hvis det tjener dine projekter, at forbinde dig og samarbejde med allerede eksisterende regionale positive kræfter for at styrke din Wir(k)kraft. 

 

Din gruppe vil arbejde kreativt og stort set selvorganiseret. Donationer til regionale projekter genereres i vid udstrækning af grupperne selv til deres formål. In Harmony with Nature e.V. kan dog yde støtte gennem en donationspulje. Dette vil blive opbygget gradvist. Hvis du ønsker at støtte finansieringen eller en delfinansiering af et projekt, bedes du sende os en projektansøgning, som vi behandler hurtigst muligt.

 

En gang om året afholder vi en Earth in Balance-kongres og en Earth in Balance-festival, hvor nationale og internationale grupper kan mødes og netværke. 

 

Kunne vi vække din begejstring, og kunne du tænke dig selv at blive grundlægger af en Earth in Balance-gruppe? Så skal du henvende dig til os. Præsenter dig selv i et kreativt brev: skriv om dig selv, din motivation, dine visioner og intentioner, og send din ansøgning pr. e-mail til: erde-in-balance@posteo.de.

 

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi først invitere dig til en personlig samtale. I dette interview vil vi lære hinanden at kende og få afklaret dine åbne spørgsmål. I næste trin vil du blive inviteret til vores 4-timers introduktionsworkshop, hvor vi vil præsentere os selv, lære hinanden bedre at kende og dele vigtig knowhow, så du kan starte din egen Earth-in-Balance-gruppe med succes. Bagefter vil vi have endnu en samtale, hvor vi vil reflektere over hinanden og diskutere, om vi kan forestille os at arbejde sammen.  

 

Efter afslutningen af denne samtale og gensidig accept vil du modtage et certifikat fra os, som giver dig tilladelse til at arbejde i Earth in Balance's navn. Med din accept bliver du automatisk støttemedlem som Erde in Balance-gruppeleder.