Sponsorater


Med et sponsorat forpligter du dig med et månedligt beløb over en begrænset eller ubegrænset periode, specifikt til fremme af et projekt. Regelmæssige donationer hjælper os med at finansiere projekter lettere og mere permanent. Her kan du finde ud af, hvilke projekter du kan støtte og fremme gennem et sponsorat:

ANANDA - Et sted for læring og møder


ANANDA er ikke en skole i klassisk forstand, men et sted hvor man lærer af glæde, hjertelæring og et mindful møde med sig selv, andre mennesker, fællesskabet og naturen. Hos ANANDA får børnene mulighed for at udvikle deres naturlige medfødte lyst til læring og opdagelse i harmoni med deres egen læringsrytme på en selvdesignet og mindful måde.

 

Vores initiativ til at grundlægge en skole ved Bodensøen, som kom frem på den 1. Earth in Balance-kongres 2018, er i en fremskreden fase af opbygningen. Vi forventer at starte i september 2021 med 48 børn (alle ledige pladser for skoleåret 2021/2022 er allerede blevet tildelt). Hvert år forventes pladserne at stige med 12 børn, så vi i sidste ende vil kunne tilbyde en læringsplads til 120 børn på ANANDA.

 

Det er forbundet med mange omkostninger at opbygge et sådant sted for læring og styrke. I de første tre år skal vi selv administrere skolen uden nogen form for statslig støtte. For at vores projekt kan blive en succes på lang sigt, har vi brug for din hjælp! Vi søger sponsorer, som støtter os med mindre eller større månedlige beløb. Det månedlige beløb og sponsoratets varighed er op til dig!

Yderligere oplysninger på: www.freie-schule-ananda.de

Sponsorering til opførelse af et tempel i Indien, Tamil Nadu


Dette tempel er ved at blive bygget i Vellor, Tamil Nadu, Sydindien. Det er et universelt projekt, der tjener menneskehedens og jordens energimæssige beskyttelse og balance. Templet vil spille en vigtig rolle i forbindelse med den kommende tidsalder. Med et månedligt sponsorat støtter du opførelsen af dette tempel og bliver en del af et unikt projekt. Du kan få flere oplysninger på følgende websted: 

    www.harmony-with-nature.com.

Sponsorering af børn i Calca, Inkaernes hellige dal i Peru


 

Med dit sponsorat bidrager du til, at et barn i Calca, Inkaernes hellige dal i Peru, kan gå i skole og få en efterfølgende uddannelse. Den sikrer også, at barnet og dets familie får tøj og tilstrækkelig mad. Gennem regelmæssige revisioner og betalinger, som vi selv foretager, sikrer vi, at midlerne anvendes til det tilsigtede formål.