9 - Økonomi


Det står nu klart for mange mennesker, at vores økonomiske tankegang skal ændres. Fordi det, vi har praktiseret som økonomisk model i de sidste årtier, nemlig højere, hurtigere og længere, har ført til, at jorden og menneskene er blevet massivt udnyttet og har lidt større skade. Mennesker fra hele verden, især fra de fattigere regioner i verden, er ofte tvunget af deres livssituation til at sælge deres livsenergi, levetid og sundhed for at kunne sikre deres levebrød. Økonomiens fremtid skal være hjertebaseret og baseret på retfærdighed, frihed, udvikling af potentiale og frivillighed og garantere alle mennesker, at de kan leve i harmoni med sig selv og naturen og tjene til livets ophold, uanset fra hvilke lande på denne jord de kommer. 


Økonomi for det fælles bedste- #91

Den fælles velfærdsøkonomi er baseret på grundlæggende etiske principper for økonomisk aktivitet. Målet med en økonomi for det fælles gode er ikke konkurrence og den størst mulige økonomiske gevinst, men samarbejde og skabelse af det størst mulige fælles gode. I den fælles velfærdsøkonomi er den demokratiske tankegang meget fremtrædende. Hvis du er interesseret i at fordybe dig i dette emne og bringe disse grundlæggende idéer ud i verden, skal du engagere dig i projekter, der muliggør forandringer på dette område.

Bytte i stedet for at købe- #92

Vi lever i et samfund, hvor mange ressourcer bruges spildigt. Ved at byttehandel kan vi slippe af med ting, som vi ikke længere har brug for, og på den anden side bliver de til gengæld ejendom for folk, der kan bruge dem og nyde dem. Byttehandel sparer penge og ressourcer. Hvis du føler en resonans med dette emne, så organiser eller iværksæt byttebytteordninger, hvor folk kan mødes på en hyggelig måde og udveksle på samme tid.