5- Menneske og dyr i harmoni


 

Mellem mennesker og dyr kan der opstå en tæt, venskabelig forbindelse. Der er mange beretninger om vidunderlige venskaber og mange mennesker, der er engageret i dyrevelfærd. På baggrund af fabriksopdræt og den stigende begrænsning af dyrenes levesteder er disse dog undtagelser. De fleste dyr oplever fjendtlige og voldelige handlinger fra mennesker. Iværksæt projekter, hvor du arbejder for dyrenes velfærd.


Oprettelse af fristeder- #51

Mange dyr lider en grusom tilværelse. Uanset om det er gadedyr, jagede dyr eller dyr fra fabriksopdræt. Hvis du er dyreven og har den nødvendige plads til rådighed, kan du oprette fristeder, hvor du skaber et lykkeligt hjem for dyr med en vanskelig fortid, hvor de ikke længere behøver at frygte døden og lærer, at mennesker ikke er fjender, men venner. 

Vegetarisme/veganisme- #52

Menneskers uhæmmede kødforbrug er en af hovedårsagerne til de nuværende miljøproblemer og ulighed på fødevareområdet på Jorden. Mens næsten 70 % af fødevarerne bruges til at dyrke afgrøder, der gives til dyr som sekundær føde for at imødekomme efterspørgslen efter kød i den vestlige verden, sulter tusindvis af mennesker i verdens fattigere områder. Kød rådner i løbet af få dage. Korn kan derimod opbevares i lang tid. Her er løsningen på sultkrisen i verden. Deltag i projekter, der øger bevidstheden om problemerne ved kødforbrug, f.eks. gennem foredrag, og informer folk om mulige alternativer.