Netværk- samarbejdspartner


Earth in Balance's netværks- og samarbejdspartnere kan være non-profit organisationer eller non-profit arbejdende mennesker, som uselvisk stiller sig i helheds tjeneste og som er engageret i at helbrede og forbedre situationen på jorden og i menneskers, dyrs og naturens velfærd. For os betyder det, at disse organisationer eller personer skaber betingelser og arbejder for at bringe mennesker tilbage i harmoni med sig selv og naturen. Uselvisk betyder for os, at tjenesten for det store og hele er den primære hensigt. Vi beder om forståelse for, at en optagelse som samarbejdspartner kun sker, hvis der tidligere har været et tættere samarbejde og samarbejde. Vi kan således med god fornemmelse sige, at vi kender vores samarbejdspartnere og ser sammen i samme retning.


National


International